Stage Kata

Travail et approfondissement des KATA / préparation au grade supérieur

NAGE NO KATA

KATAME NO KATA

KIME NO KATA

GOSHIN JITSU

Etc...

Dojo MEXIMIEUX rue doctuer Berthier, 01800 Meximieux